Hoppa till innehåll

Aprinova Värdegrund

Utveckling styrs av värderingar

Värderingar, samsyn och förståelse säkras
genom medskapande metoder

HÖGPRESTERANDE TEAM

Ett högpresterande team kännetecknas av tydliga värderingar och samsyn, förståelse, samhörighet och ett äkta engagemang. Var och en i teamet är personligt ansvarstagande och medskapande i arbetet med att minska ledarberoendet, uppfylla teamets syfte, mål och ständigt öka teamets självbärighet och förmåga att utvecklas av egen kraft. (Läs mer)

PSYKOSOCIAL OHÄLSA ETT HINDER FÖR UTVECKLING I TEAM

Rapporter visar att den psykosociala ohälsan ökar främst hos kvinnor, men också att de män som drabbas ofta mår ännu sämre. Orsakerna är för många en känsla av ökad stress och att inte kunna påverka sin nuvarande arbetssituation.

Aprinovas medskapande metoder, arbetssätt och värdegrundsarbete ökar meningsfullheten i arbetet och bidrar till medarbetare som mår bra, trivs, utvecklas och presterar bra. Stora mätbara förbättringar uppnås redan inom 2 månader.(Läs mer)
 

ARBETSPLATSENS VÄRDERINGAR

Under en verksamhetsanpassad dag med alla medarbetare utveckla den gemensamma värdegrunden, samsynen och förståelsen. En värdegrund som ägs och respekteras av varje medarbetare skapas och blir utgångspunkt för utveckling individuellt och gemensamt. Resultatet av dagen underlättar chefernas uppföljningsarbete och sparar tid. 

Vi erbjuder också extra chefsstöd genom uppföljningsträffar, som ger nya insikter, inspiration och praktiskt träning i förmågan att lära av egna och andras erfarenheter.

OBS! Företag som anlitar oss för genomförande av "medskapande värdegrund" får en artläggning av medarbetarskapet och den psykosociala arbetsmiljön med TQM® utan kostnad, före arbetets start och efter genomfört värdegrundsarbete.  TQM® är en kvalitativ undersökning som är vetenskapligt använd och lika snabb som en enkät. 

Aprinova Medskapande förändringskraft
   Aprinova Sweden AB

   Telefon:
    070 577 65 37

   Email:
   info@aprinova.se

 

Aprinova Medskapande förändringskraft

 

  Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft
 
Fyll i kontaktformuläret och skicka det till Aprinova så tar vi hand om det.
 
Maila Aprinova och få svar på dina frågor, vi mailar tillbaka inom 24 tim.
 
 
Ring Aprinova och få svar på dina frågor angående Psykosocial skyddsrond, Värdegrund och Ledarskap
 

Kontakt>>

 

info@aprinova.se

 

070 577 65 37