Föranmälan till Seminarium
Föranmälan till DEN NYA ARBETSMILJÖ- FÖRESKRIFTEN – VAD GÖR VI MED DEN? Nytt tillfälle planerat till början av 2017. För att medge personlig diskussion och dialog är deltagarantalet begränsat. Vi reserverar oss för ändringar i programmet och förbehåller oss rätten att mot full återbetalning ställa in vid för få anmälningar.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Var befinner sig din organisation? 

Gör en TQM-undersökning och ta första steget mot att släppa loss medskapandets krafter. Undersökningen är vetenskapligt prövad, snabb, webbaserad, prisvärd med kvalitet som en djupintervju.

Undersökningen görs anonymt, tar bara 20-30 minuter att genomföra och ger en unik ärlig bild om organisationens nuläge.
Läs mer>>

Våra beprövade metoder och verktyg har alla medskapande som värdering. Aprinovas tre steg ger hållbar och medskapande förändringskraft för medarbetare, ledarskap och organisation

STEG 1. Medskapande kartläggning
TQM(Team quality Mapping) är ett verktyg för att förkorta vägen mellan kartlägning - insikt - handling. Det förenar djupintervjuns kvalitet med enkätens enkelhet.

STEG 2. Medskapande Värdegrund
En gemensamt framtagen värdegrund som delas av alla är en hållbar förändringskraft

STEG 3. Medskapande ledarskap
När organisationens nuläge är kartlagt, en värdegrund implementerad så har Aprinova strukturer för understödjande ledarskap