Hoppa till innehåll

Aprinova TQM och Värdegrund gav effektivare arbetstids-användning motsvarande 4 årstjänster på 2 månader.

UPPDRAGET

Skapa förutsättningar för utveckling av en arbetsenhet inom vård och omsorg i samband med ägarbyte. Problem i relationer, samspel, attityder, kultur-bakgrund och olika utbildningsnivåer.

Totalt 110 – 116 medarbetare, 16 Team som delades in i 3 utbildningsgrupper. Den medskapande metodiken i våra metoder är starkt bekräftande, ökar insikten och frigör medarbetarnas vilja, engagemang och förmåga att utveckla och utvecklas av egen kraft.

 

 

Arbetsenheten har gått från att vara en starkt spretig grupp med många olika viljor och ett tiotal negativa informella ledare till en mer homogen arbetsenhet där den tidigare tysta majoriteten har blivit mer medveten och tryggare genom ökad samsyn. Majoriteten har gjort ett medvetet val och blivit mer aktivt ansvarstagande. De informella ledarna som kommer från olika team har tappat sitt inflytande, mår sämre, känner sig mer ensamma. De blev mer synliga för cheferna och kan nu få den hjälp de behöver. En medarbetare valde själv att avsluta sin anställning, endast en blev uppsagd, de andra vände sin utveckling med arbetsgivarens stöd.

RESULTAT OCH VÄRDEN

•Effektivare arbetstidsanvändning motsvarande 4 årstjänster
•Halverad sjukfrånvaro (korttid)
•Ökad samsyn, bättre samspel och arbetsklimat
•Bättre kundfokus och ökad meningsfullhet i arbetet
•Nöjdare kunder/brukare
•Systematisk uppföljning
•Ökad tydlighet, transparens och ansvarstagande
 

INVESTERING

Två halvdagar/utbildningsgrupp, 2 TQM mätningar för alla anställda och konsultstöd till en kostnad av 90 000 kr. 

Aprinova Medskapande förändringskraft
   Aprinova Sweden AB

   Telefon:
    070 577 65 37

   Email:
   info@aprinova.se

 

Aprinova Medskapande förändringskraft

 

  Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft
 
Fyll i kontaktformuläret och skicka det till Aprinova så tar vi hand om det.
 
Maila Aprinova och få svar på dina frågor, vi mailar tillbaka inom 24 tim.
 
 
Ring Aprinova och få svar på dina frågor angående Psykosocial skyddsrond, Värdegrund och Ledarskap
 

Kontakt>>

 

info@aprinova.se

 

070 577 65 37