Hoppa till innehåll

Aprinova Ledarskap

Ledningsutveckling
-det personliga ledarskapet

När en organisation vill utvecklas på ett optimalt och bra sätt behövs en tydlig och långsiktigt hållbar idé, vision och värdegrund som ledning, ledare och medarbetare gemensamt förstår, delar och vill bidra till. Det är grunden för en kontinuerlig och balanserad utveckling av individens ansvar och befogenheter, utan att behöva riskera att tappa den gemensamma riktningen, den röda tråden.
 
En medskapande organisation har stora möjligheter att bli utvecklingsledande.  Då behövs ledare med modet, viljan och förmågan att skapa förutsättningar för ett självständigt och medskapande medarbetarskap. Målet är medarbetare med en stark vilja och som brinner för att utveckla den egna förmågan att själva kunna bedöma, se lösningar, kunna ta ansvar och våga agera utifrån hur man uppfattar de situationer och lägen man står inför.
 
Det är viktigt att alla ledare vill och kan bidra till ett medarbetarskap som ständigt vill lära och utvecklas utifrån organisationens uppdrag, idé, mål och övriga gemensamma utgångspunkter.
 
Att öka förståelsen är att öka kompetensen
Forskning och erfarenhet visar att det inte är idén, visionen eller målen i sig som styr ledarens eller medarbetarens sätt att vara, känna, tänka och handla. Det är istället medarbetarens och ledarens personliga förståelse av idén, visionen etc. som styr det egna handlandet. Den personliga förståelsen kan bara nås när ledaren och medarbetaren är med på riktigt i processen, d.v.s. aktivt medskapande.
 
Aprinovas sätt att arbeta, våra metoder, verktyg, arbetssätt och ledarskap bygger därför alltid på medskapande som värdering.  Vårt sätt att arbeta är aktivt understödjande, inspirerande och positivt utmanande, men aldrig övertagande eller enbart överlämnande.
 
Detta är avgörande för att varje ledare och medarbetare skall ges förutsättningen att kunna behålla egenansvaret och utveckla sin egen förmåga att ta ansvar för det egna lärandet och därigenom sin egen förmåga att förstå sig själv och andra.

Syfte
- Kvalitetssäkra ledningsgruppens samsyn om organisationens/företagets uppdrag, syfte, mål och synsätt
- Utveckla förutsättningar och metoder för ett hållbart understödjande och personligt ledarskap och därmed en mer medskapande lärande organisation
- Parallellt utveckla ledningsfunktionen, det personliga ledarskapet och integrera en gemensam systematik och struktur för kontinuerlig utveckling och ständig förbättring
 
 
Grundläggande utgångspunkt:
Utveckling av egen kraft mot högt ställda mål skapat genom aktivt medskapande medarbetare och förutsättningsskapande ledare.
 

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse, dina önskemål, frågor och förslag, så hör vi av oss och återkopplar till dig. Önskemål om tidpunkt, anpassning av innehåll, inriktning, ev. villkor och styrande förutsättningar etc.
 
 
Välkommen till fortsatt kontakt och dialog.
Bästa hälsningar
Dick Lundberg

Att få utgå från sig själv tillsammans med andra ledare!

Aprinovas företagsanpassade process för ledningsutveckling och det personliga ledarskapet bygger samsyn, förståelse, självinsikt och medvetenhet om vad det innebär att utveckla ständigt lärande organisationer och företag. Ledning och ledarskap är avgörande som trovärdiga förebilder för organisationens och företagets önskvärda utvecklingsriktning. 

(För referenser ta kontakt med oss)

Aprinova Medskapande förändringskraft
   Aprinova Sweden AB

   Telefon:
    070 577 65 37

   Email:
   info@aprinova.se

 

Aprinova Medskapande förändringskraft

 

  Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft
 
Fyll i kontaktformuläret och skicka det till Aprinova så tar vi hand om det.
 
Maila Aprinova och få svar på dina frågor, vi mailar tillbaka inom 24 tim.
 
 
Ring Aprinova och få svar på dina frågor angående Psykosocial skyddsrond, Värdegrund och Ledarskap
 

Kontakt>>

 

info@aprinova.se

 

070 577 65 37