Hoppa till innehåll

Aprinova Ledarskap

Ledarskap för ökat medskapande 

Genuint ledarskap är personligt 

LEDARE SOM SKAPAR LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

•Har en klar och tydlig bild av var varje team, medarbetare och chefskollega befinner sig, hur de upplever och förstår sin arbetssituation och sina möjligheterna att påverka.
 
•Har en stark samsyn om värderingar som grundas hos varje medarbetare och leder till en för teamet och organisationen stabil och levande värdegrund som delas av alla.
 
•Har både de inre och yttre förutsättningarna för ett genuint och personligt ledarskap. Ledaren är en god förebild med förmågan att understödja ett gott arbetsklimat där alla medarbetare trivs, mår bra, utvecklas och presterar med allt bättre kvalitet och resultat.
 

LEDARSKAP FÖR ÖKAT MEDSKAPANDE

•Ledarskap förutsätter ett genuint intresse för människor, utveckling, lärande, pedagogik och ledarskap.
 
•Förmågan att bygga förståelse, och goda relationer är avgörande för den psykosociala arbetsmiljön.
 
•Värderingarna är ledarens  viktigaste tillgång och
relationens kvalitet är arenan där ledarskapet utövas.

DET STÖRSTA PROBLEMET IDAG ÄR INTE DÅLIGT LEDARSKAP UTAN FRÅNVARON AV LEDARSKAP.
(Läs mer)

Att få utgå från sig själv tillsammans med andra ledare!

Aprinovas företagsanpassade process för ledningsutveckling och det personliga ledarskapet bygger samsyn, förståelse, självinsikt och medvetenhet om vad det innebär att utveckla ständigt lärande organisationer och företag. Ledning och ledarskap är avgörande som trovärdiga förebilder för organisationens och företagets önskvärda utvecklingsriktning. 

(För referenser ta kontakt med oss)

Aprinova Medskapande förändringskraft
   Aprinova Sweden AB

   Telefon:
    070 577 65 37

   Email:
   info@aprinova.se

 

Aprinova Medskapande förändringskraft

 

  Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft
 
Fyll i kontaktformuläret och skicka det till Aprinova så tar vi hand om det.
 
Maila Aprinova och få svar på dina frågor, vi mailar tillbaka inom 24 tim.
 
 
Ring Aprinova och få svar på dina frågor angående Psykosocial skyddsrond, Värdegrund och Ledarskap
 

Kontakt>>

 

info@aprinova.se

 

070 577 65 37