Hoppa till innehåll

Aprinova information och fakta

INFORMATION OCH FAKTA
 

APRINOVA TQM® PSYKOSOCIAL SKYDDSROND

TQM involverar dina anställda på riktigt och minskar risken för psykosocial ohälsa.

      TQM System för ledningsinformation

      TQM ett ITEM test

      Vad är TQI®, bakgrund, forskning, definitioner etc.

      Aprinova  TQM Power Point bilder

       
 

PERSONLIGA LEDARSKAPET

Genuint ledarskap är personligt, förtroende kan bara förtjänas.  Förmågan att bygga relationer till andra är den arena där ledarskap kan utövas

       Exempel på program för ledningsutveckling

        Verksamhetsstyrning genom dialog

       Utveckling genom samsyn

      
 

MEDSKAPANDE VÄRDEGRUND

Värderingar, samsyn och förståelse byggs och kvalitetssäkras genom medskapande metoder och en nödvändighet för en god psykosocial arbetsmiljö.

      Om Värderingar, definitioner och förklaringar     

      Värdegrund och Samsyn

      Aprinova organisationspedagogiska perspektiv

      Gemensam idé och värden

      Medarbetarskapet nyckeln till framgång

      Bli utvecklingsledande

      Bygga värdergrund
 

ARTIKLAR
 

      Så lyckas du med medskapande värderingsarbete, Företagarbrevet.
      http://www.investerarbrevet.se/default_fb.aspx?a=ODMw-UOWrWXMpgqo=
      
      Seminarium om medskapandets krafter, Företagarbrevet.
      http://www.investerarbrevet.se/default.aspx?a=NzIw-5kIBz8F3/WI=

      Medskapande ledarskap ökar effektiviteten och sänker sjukfrånvaron
      http://www.investerarbrevet.se/default.aspx?a=Nzg4-een5QKhoDGg=

     
Medskapande  värdegrund

 

NYHETSBREV

Aprinovas nyhetsbrev

      Nr 1 november 2014
      Vem är till för vem?
      Reflekterat etiskt förhållningssätt
      Medarbetarnas förståelse styr företaget
      Medskapande - ett grundläggande mänskligt behov
      Etiska koder och regler kan leda fel och öka omoralen
      Det är under ytan det händer!

      Nr 2 mars 2015
      Medarbetarundersökningar för 500 miljoner kronor/år till ingen större nytta.
      Standardiserade frågor fungerar inte
      Forskning och praktisk tillämpning gav ny metod för kartläggning av
      medarbetarskap och verksamhet med högt ROI
      Aprinova TQM och Värdegrund gav effektivare arbetstids
      användning motsvarande 4   årstjänster på 2 månader.
      Så vänder du utanförskap till gemenskap.
      Hur ökar vi medvetenheten om våra värderingar.
      Självkänsla, självförtroende och förståelse.
      Förståelsebaserat lärande fungerar i alla kulturer.

       Nr 3 Juni 2015
       Vart är utvecklingen på väg just nu?


OM APRINOVA


       Aprinova broschyr

 

BLOGG
 

      Rättvisa processer

      Utanförskapets pris - Vad kostar det att inget göra

      Medskapande är svaret på näringslivets stora utmaningar

 

Aprinova Medskapande förändringskraft
   Aprinova Sweden AB

   Telefon:
    070 577 65 37

   Email:
   info@aprinova.se

 

Aprinova Medskapande förändringskraft

 

  Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft
 
Fyll i kontaktformuläret och skicka det till Aprinova så tar vi hand om det.
 
Maila Aprinova och få svar på dina frågor, vi mailar tillbaka inom 24 tim.
 
 
Ring Aprinova och få svar på dina frågor angående Psykosocial skyddsrond, Värdegrund och Ledarskap
 

Kontakt>>

 

info@aprinova.se

 

070 577 65 37