Hoppa till innehåll

Aprinova Värdegrund

Starta hösten med en Kick Off som är Teambildande på riktigt!

En Kick Off där varje arbetsplats och team gör en överenskommelse om viktiga värden de vill äga, ta ansvar för och vill göra allt för att förverkliga. En medskapande Kick Off som ökar förmågan att utvecklas av egen kraft och får stöd av både forskning och evidens.

En bra implementering av värderingar, verksamhetsidéer och mål är en grundförutsättning för en gemensam och långsiktigt hållbar samsyn, förståelse och hög meningsfullhet. Anmäl ditt intresse för att få veta mer! Vi har goda referenser, bl.a. Energimarknadsinspektionen, Stockholms stad, Kommunals a-kassa, Rydbergs Bygg, Handelsbanken m.fl.

Okunskapen om hur man implementerar en värdegrund gör att många nöjer sig med endast tre värdeord och priset blir högt

När implementeringen saknas tvingas varje medarbetare att själv hitta sin egen meningsfullhet i anställningen och arbetet. Tryggheten i var och ens gamla invanda mönster och beteenden kommer då i än större utsträckning att bli ett hinder för samsyn, samspel och gemensam utveckling.

Ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte!
Kontakt>>

OBS! Företag som anlitar oss för genomförande av "medskapande värdegrund" får en artläggning av medarbetarskapet och den psykosociala arbetsmiljön med TQM® utan kostnad, före arbetets start och efter genomfört värdegrundsarbete.  TQM® är en kvalitativ undersökning som är vetenskapligt använd och lika snabb som en enkät. 

Aprinova Medskapande förändringskraft
   Aprinova Sweden AB

   Telefon:
    070 577 65 37

   Email:
   info@aprinova.se

 

Aprinova Medskapande förändringskraft

 

  Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft
 
Fyll i kontaktformuläret och skicka det till Aprinova så tar vi hand om det.
 
Maila Aprinova och få svar på dina frågor, vi mailar tillbaka inom 24 tim.
 
 
Ring Aprinova och få svar på dina frågor angående Psykosocial skyddsrond, Värdegrund och Ledarskap
 

Kontakt>>

 

info@aprinova.se

 

070 577 65 37