Hoppa till innehåll

Aprinova Ledarskap

ARBETSMILJÖLAGEN FÅR NYA FÖRESKRIFTER

Kartläggning och uteveckling
TQM OCH VISUELL DIALOG HJÄLPER DIN ORGANISATION ATT UPPFYLLA DE NYA KRAVEN.
 

SEMINARIUM: DEN NYA ARBETSMILJÖFÖRESKRIFTEN - VAD GÖR VI MED DEN?

Verktyget TQM

TQM Ipad>>

Verktyget TQM

Utvecklar
 
TQM kartlägger och utvecklar verksamhet, medarbetare och psykosocial arbetsmiljö samtidigt och parallellt.
TQM® hjälper teamet direkt till strategisk åtgärdsplan.
(Läs mer)
 

Metoden - Visuell dialogÖkad samsyn
Learning by doing!

 
I dagens arbetsliv ökar behovet av att mötas, kommunicera och skapa samsyn.
Vi behöver effektivare möten, "mötas på riktigt" för att bygga gemensamma utgångspunkter och gemensam förståelse. Visuell Dialog® är en metod som tar vara på den där lusten, fantasin och kraften att skapa, som alla människor har om de får chansen
 

Det personliga ledarskapet och ledningsarbetet

Ledarskap
 

Vi hjälper företag och organisationer att implementera verksamhetsanpassade processer för utveckling av ledningsarbetet, det personliga ledarskapet och förmågan att utveckla ett medskapande medarbetarskap och lagarbete. Ett medarbetarskap baserat på samsyn, förståelse och insikt, där alla tar aktivt ansvar för utvecklingen av både verksamhet, människor och den egna arbetsmiljön, helt i linje med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.
(Läs mer)

(Kontakta oss)

 


 

HÖGPRESTERANDE TEAM SKAPAS MED VÄRDEBASERAT LEDARSKAP

Det personliga ledarskapet är den största påverkansfaktorn enligt forskningen.

LEDARE SOM SKAPAR HÅLLBARHET

Har en klar och tydlig bild av var varje team, medarbetare och chefskollega befinner sig, hur de upplever och förstår sin arbetssituation och sina möjligheterna att påverka.

(Läs mer)
 


DINA TEAMS UTVECKLING STYRS AV MEDARBETARNAS VÄRDERINGAR

Värdegrund, förståelse och samsyn kan bara byggas hållbart genom medskapande arbetssätt. 

HÖGPRESTERANDE TEAM

Högpresterande team kännetecknas av tydliga värderingar och samsyn, förståelse, samhörighet och ett äkta engagemang. Var och en i teamet är personligt ansvarstagande och medskapande i arbetet med att minska ledarberoendet, uppfylla teamets syfte, mål och ständigt öka teamets självbärighet och förmåga att utvecklas av egen kraft.

(Läs mer)
 


   

 

(Boka möte här!)

   

TQI®, team quality index, är ett vetenskapligt validerat värde på gruppens medskapande, förståelse, arbetslust, risker för ohälsa och möjligheter till välbefinnande. TQM visar vad ni vinner mest på att prioritera och göra. Visuell Dialog® vägleder arbetsgruppen till en egen åtgärdsplan som gruppen äger och ansvarar för. (Läs mer)

Att få utgå från sig själv tillsammans med andra ledare!

Aprinovas företagsanpassade process för ledningsutveckling och det personliga ledarskapet bygger samsyn, förståelse, självinsikt och medvetenhet om vad det innebär att utveckla ständigt lärande organisationer och företag. Ledning och ledarskap är avgörande som trovärdiga förebilder för organisationens och företagets önskvärda utvecklingsriktning. 

(För referenser ta kontakt med oss)

Aprinova Medskapande förändringskraft
   Aprinova Sweden AB

   Telefon:
    070 577 65 37

   Email:
   info@aprinova.se

 

Aprinova Medskapande förändringskraft

 

  Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft   Aprinova Medskapande förändringskraft
 
Fyll i kontaktformuläret och skicka det till Aprinova så tar vi hand om det.
 
Maila Aprinova och få svar på dina frågor, vi mailar tillbaka inom 24 tim.
 
 
Ring Aprinova och få svar på dina frågor angående Psykosocial skyddsrond, Värdegrund och Ledarskap
 

Kontakt>>

 

info@aprinova.se

 

070 577 65 37